Każdy samochód bez względu na to, czy jest nowy, czy używany, musi mieć wykupioną najpóźniej w dniu rejestracji w urzędzie polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kierowca może zadbać również o wykupienie dla siebie dodatkowych polis ubezpieczeń komunikacyjnych. Czy ubezpieczanie samochodu używanego i nowego odbywa się na innych zasadach?

Ubezpieczenie nowego samochodu

Ubezpieczenie nowego samochodu

Kupując auto z salonu, należy zadbać o wykupienie polisy OC w dniu rejestracji pojazdu. Nie można odebrać samochodu od dealera, jeśli kierowca nie będzie miał potwierdzenia wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo, jeśli kupuje się auto na kredyt bankowy albo bierze w leasing, wymogiem stawianym przez bank czy finansującego, może być również konieczność wykupienia ubezpieczenia AC dla pojazdu. Decydując się na wykupienie pakietu OC i AC w jednej firmie ubezpieczeniowej, można liczyć na uzyskanie zniżki, zwłaszcza przy jednorazowym opłaceniu składki. Przykładowo w firmie Aviva zniżka ta wynosi 12%.

Ubezpieczenie używanego samochodu

Na pozór mogłoby się wydawać, że przy ubezpieczaniu samochodu używanego będą obowiązywały takie same warunki, jak przy nowym pojeździe. Niemniej jednak pojawia się wówczas tym kwestia poprzedniej polisy OC wykupionej przez poprzedniego właściciela samochodu.

Wraz z zakupem pojazdu używanego kupujący musi być świadom faktu, że przechodzi na niego umowa ubezpieczenia OC z wszelkimi prawami i obowiązkami, jakie z niej wynikają. Kupujący pojazd używany może co prawda wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC i zawrzeć nową na własne nazwisko, ale nie jest to jego obowiązkiem. Przy kupowaniu samochodu z drugiej ręki zawsze powinniśmy sprawdzić, czy właściciel przekazał nam wraz z dowodem rejestracyjnym odcinek będący potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa będzie ważna do końca okresu ubezpieczenia. Może zostać przedłużona automatycznie, dlatego warto zadbać o jej wypowiedzenie o czasie. Przy kupowaniu samochodu z ważną polisą OC nowy właściciel musi liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa może dokonać przekalkulowania składki ubezpieczeniowej, uwzględniając zwyżki i zniżki nabywcy.

Tomasz Sadowski